29/2/12

contos breves

CONTOS BREVES DE An (Conto 3)
BB. AA. Gardaba belos recordos desa fermosa cidade, pero a que máis lle gustaba era Phnom Penh; fascináballe o palacio real e as pagodas que se poden  atopar polas súas ateigadas rúas. Era un gran viaxeiro, sen dúbida. Nunca se afastou máis de 30 km da súa casa, pero contemplar o escaparate da axencia de viaxes era todo o que necesitaba o meu avó para facer turismo.


CUENTOS BREVES DE An. (Cuento 3)
BB. AA. Guardaba bellos recuerdos de esa hermosa ciudad, pero la que más le gustaba era Phnom Penh; le fascinaba el palacio real y las pagodas que se pueden encontrar por sus atestadas calles. Era un gran viajero, sin duda. Nunca se alejó más de 30 km de su casa, pero contemplar el escaparate de la agencia de viajes era todo lo que necesitaba mi abuelo para hacer turismo.

No hay comentarios: